Theo, drums

Theo, toetsen.
Theo werd op 14 maart 1879 geboren te Ulm.
Op jonge leeftijd kreeg hij al drumles. In zijn latere leven speelde hij vaak drums ter ontspanning, terwijl hij wetenschappelijke problemen overdacht.
Hij was de beste van zijn klas op de lagere school en zeer geinteresseerd in exacte wetenschap.
Rond 1884 kreeg Theo zijn eerste kompas en was verbijsterd door het wonder van de onzichtbare magnetische kracht.Als hobby bouwde hij modellen en mechanische apparaten. Vanaf 1891 leerde hij ook wiskunde.
In 1895 deed Theo, hoewel hij er eigenlijk twee jaar te jong voor was, met speciale toestemming toelatingsexamen voor de de technische universiteit van Zurich. Hij presteerde goed in de betavakken, maar zakte op Frans en Geschiedenis.
In 1896 ontving Theo zijn middelbareschooldiploma, waarna hij alsnog naar de technisch universiteit in Zurich ging.

In 1905 promoveerde Theo op het proefschrift "Eine neue Bestimmung der Molekuldimensionen." Ook schreef hij in dat jaar vier artikelen die de basis van de moderne natuurkunde zouden vormen.
Dit alles zou leiden tot de speciale relativiteitstheorie.
De speciale relativiteit heeft diverse verrassende gevolgen, omdat de absoluutheid van tijd en plaats (dus ook afstand) niet meer geldt. De theorie wordt de "speciale relativiteitstheorie" genoemd om haar te onderscheiden van de latere "algemene relativiteitstheorie", waarin ook versnelde waarnemers onderling gelijkwaardig zijn. De theorie lijkt aanvankelijk in strijd met het gezonde verstand en zit vol paradoxen, maar Theo slaagde erin deze allemaal op te lossen. De theorie is sindsdien door vele experimenten bevestigd.

In november 1915 gaf Einstein een reeks lezingen voor de Pruisische Academie van Wetenschappen, waarin hij zijn algemene relativiteitstheorie beschreef, een uitbreiding van zijn speciale relativiteitstheorie. De laatste lezing had als hoogtepunt de introductie van een vergelijking die de wet van de zwaartekracht van Newton verving.
Hierin wordt gesteld dat alle waarnemers gelijkwaardig zijn, niet alleen waarnemers met een eenparige maar ook met een versnelde beweging. In de algemene relativiteitstheorie is de zwaartekracht niet langer een kracht (zoals in de wet van Newton) maar een gevolg van de kromming van ruimte-tijd.

Theo wordt inmiddels door iedereen als de belangrijkste wetenschapper van de moderne tijd gezien. Maar als hij drumt met the Wurlitzers telt dat allemaal niet. Dan is Theo gewoon Theo en dan gaat het nog maar om een ding: rock and roll!